02Haz

Firmalar için Outsourcing Hizmetlerinin Avantajları

Günümüz dünyasında rekabet artık sınır tanımamaktadır. Globalleşme ile gündeme gelen “Küresel Dünya” olgusu; küresel rekabeti, kaliteyi, bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılmaktadır.

Dünyadaki bu değişim, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, başka bir deyişle “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmaktadır.

Outsourcing işlemi kurumları hızlı bir değişim ve dönüşüme zorlamaktadır. İşletmeler, temel yetkinlikleri dışındaki tüm fonksiyonlarını dış kaynaklardan sağlamak (outsource etmek) yoluyla, en iyi bildikleri işleri yapmak, bazı işleri diğer firmalardan daha iyi bilir hale gelmek, iyi bildikleri iş dışında yapılması gereken tüm işleri başkalarına yaptırmak ve böylece sürekli olarak yenilik yapmak ve değer yaratmak olanağına kavuşurlar.

Outsourcing Hizmetiyle Kaynak Tasarrufu Sağlayın

Outsourcing uygulaması işletmelere, hem kaynak tasarrufu yapmak hem de yapı olarak küçülerek daha yalın hale gelmek fırsatını sağlamaktadır. Böylece işletmeler uzmanlaştıkları ve en iyi bildikleri işleri yaparak, temel yetkinlikleri üzerine odaklanma fırsatını elde ederler.

İnsan kaynakları yönetiminin bir stratejik partner olarak, yoğun rekabet baskısı altındaki işletmeleri geleceğe taşımada etkin rol oynayan “insan unsurunu” verimli bir şekilde kullanabilmesi, büyük ölçüde kendi temel yetkinlik alanlarına yoğunlaşmasına bağlıdır. Bunun için yararlanabileceği önemli stratejilerden bir tanesi de “outsourcing” (dış kaynaktan yararlanma) uygulamasıdır.

İnsan kaynakları yönetiminin outsourcing uygulamasını başarıyla gerçekleştirmesi; hedeflerine ulaşmasını, organizasyon içindeki etkinliğini arttırmasını ve kendi yetkinliklerini güçlendirmesini sağlayacaktır.

Outsourcing uygulamasının başarısı ise büyük ölçüde bu hizmeti arz eden şirketlerin kalitesine bağlıdır. Sizi Türkiye’de bu hizmeti en kaliteli şekilde veren JETLOG ile tanışmaya davet ediyoruz.

• Maliyetleri azaltmak için,
• Zamanın etkin kullanımını sağlamak için,
• Asıl işe odaklanarak rekabet avantajı sağlamak için,
• Teknolojik yenilikleri takip edebilmek için,
• İşletme için doğru olan personel büyüklüğüne kavuşmak için (downsizing),
• Hız ve esnekliği arttırmak için,
• Yasal riski paylaşmak için,
• Süreç yenileme (reengineering) kazançlarını hızlandırmak için,
• Başarılı işletmeler arasına girebilmek için,
• Kaynakları daha etkin kullanabilmek için,
• Yatırım harcamalarını azaltmak için,
• Finansal kaynaklardan etkin şekilde yararlanmak için,
• Kaliteyi arttırmak için,
• Kontrol dışı fonksiyonlardaki sorunlara çözüm getirebilmek için,
• İK yapısını küçültmek ve maliyetini azaltmak için[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]