18Haz

Türkiye’de İK Yönetiminde Outsourcing Uygulaması

Değişim ve dönüşümün ilk adımı ise işletmenin yeniden yapılanma sürecini başlatmasıdır. İşletmeler yeniden yapılanma süreci içerisinde, rekabet güçlerini arttıracak ana fonksiyon ve özelliklerini belirlemeye, sonuç olarak temel yetkinlik alanlarını tanımlamaya ve faaliyetlerini bu yönde yapılandırmaya ihtiyaç duyarlar. Şirket yönetim literatüründe son yılların en önemli kavramlarından biri olan “temel yetkinlikler” (core competences) bir şirketin kendisine rekabet üstünlüğü sağlayan ve müşteriye özel değer olarak yansıyan becerilerinin tümüdür.

İşletmeler, temel yetkinlikleri dışındaki tüm fonksiyonlarını dış kaynaklardan sağlamak (outsource etmek) yoluyla, en iyi bildikleri işleri yapmak, bazı işleri diğer firmalardan daha iyi bilir hale gelmek, iyi bildikleri iş dışında yapılması gereken tüm işleri başkalarına yaptırmak ve böylece sürekli olarak yenilik yapmak ve değer yaratmak olanağına kavuşurlar. Outsourcing uygulaması işletmelere, hem kaynak tasarrufu yapmak hem de yapı olarak küçülerek (downsizing) daha yalın hale gelmek fırsatını sağlamaktadır. Böylece işletmeler uzmanlaştıkları ve en iyi bildikleri işleri yaparak, temel yetkinlikleri üzerine odaklaşma fırsatını elde ederler.

10Haz

Lojistik Faaliyetlerde Outsourcing’in Faydaları

1- Günümüzün Pazar Şartları: Günümümüz pazar şartlarında tedarikçi-üretici-müşteri zincirinde işlerin giderek daha karmaşık yapılarda yönetilmesini gerektirmektedir. Birbiri ile etkileşim ve uyum içinde çalışması gereken bu yapıları kurmak ve yönetmek büyük finans kaynakları, birçok konuda bilgili yönetim katmanları ve yoğun ilgi gerektirmektedir. Hizmet alan firma zamanını ve  kaynaklarını ana yetkinliğine yönelik daha verimli olarak kullanabilmektedir.

2- Maliyetin Azaltılması: Dış kaynak kullanımı hizmeti veren kurumlar müşterilerinin herhangi birinin tek başına sahip olduğundan çok daha büyük bir ölçeğe sahiptirler.

3- Sabit Maliyetin Değişkene Dönüştürülmesi: Lojistik bilgi sistemlerinin kurulması, yüksek maliyetli yük taşıtları, geniş depo alanları, çok sayıda insan gücü gibi gerekli kaynakların sağlanmasında ilk maliyet çok yüksektir ve maliyet kapasite arttıkça göreceli olarak az artmaktadır.

4- Maliyetlerin Önceden Bilinmesi: Piyasalardaki ani dalgalanmalar ve talepteki değişimlerle başa çıkabilmek için şirketler farklı durumlarda maliyetlerinin nasıl değişeceğini önceden bilmek istemektedir. Buna ek olarak eğer firma bir pazara ilk defa giriyorsa o ülke yada pazarın koşullarını önceden bilemeyeceğinden maliyetler açısından çeşitli sürprizler yaşayabilmektedir.

5- Bilgi Teknoloji’sini Doğru Kullanmak: Günümüzde lojistik yönetimi önemli ölçüde BT’ ye dayanmaktadır. Dolayısı ile BT’ nin doğru seçimi, uyarlanması ve yönetimi, rekabet edebilirliğe büyük katkıda bulunmaktadır.

6- Süreç ve Prosedürler: Lojistik zincirinin iyi ve etkin biçimde işlemesi, birbiriyle entegre birçok alt sürecin, birçok farklı grup yada firmanın uyum içerisinde etkileşimiyle mümkündür. Bir lojistik hizmetinin kalitesi; tanımlı, iletişimi yapılmış ve uygulanan süreçlerin varlığına bağlıdır.

7- Geniş ve Esnek Kaynak Havuzu: Geniş bir alana yayılmış olan lojistik hizmetlerinin, farklı zamanlarda gerektirdiği farklı uzmanlık ve kaynaklar ancak geniş bir kaynak havuzundan sağlanabilir.

8- Maliyet ve Teknoloji Risklerinin Azalması: Özellikle proje yönetimi hataları, yanlış teknoloji seçimi, kaynak yetersizliği, hedef yönetiminin olmaması gibi sebeplerle maliyetleri çok yükselebilen lojistik projelerinde, bu konuda gerekli önlemleri almak ya da önlem alamadığı takdirde de sonucuna katlanmak müşteri şirketin sorumluluğu olmaktan çıkıp dış kaynak kullanımı şirketinin sorumluluğu haline gelmektedir.

08May

Teknik Bordro Süreçlerini Outsource Etmenin Faydaları Nelerdir?

İnsan kaynakları departmanlarının asli görevlerinden olan teknik bordrolama, günümüzde birçok şirket tarafından outsource edilmektedir. Bunun en önemli nedeni, endüstriyel gelişmelerle birlikte artık insan kaynakları departmanlarının stratejik bir iş ortağı haline gelmesidir.

Teknik bordro hizmetinin uzman bir firmadan alınmasının faydaları olarak sayılabilecek birçok konu var fakat büyük resme baktığınızda tüm bu konuların aslında maliyete dokunduğunu görmek mümkün. Maliyet denilince aklımıza ilk etapta yalnızca işin parasal boyutu gelebilir. Personeliniz olarak çalışan bir uzman ile teknik bordro danışmanlığı yapan bir şirketten alınan hizmetin finansal maliyetini karşılaştırmak doğru bir sonuç vermez. Uzmanlığı sadece teknik bordrolama olan, bunun için özel yazılımlar kullanan, yasal parametreleri ve mevzuat değişikliklerini yakından takip eden bir şirketle çalışmak birçok kazanımı beraberinde getirir. Doğru bir outsourcing teknik bordro süreçlerinde herhangi bir hata sonucu şirketin para kaybetmesi, ceza alması ve personel tarafından şirkete duyulan güvenin azalması riskini minimuma indirecektir.

Teknik bordro hizmetleri veren şirketlerin şirket içi bordro personelinden en büyük farkı, tecrübeleridir. Sizin şirketinize benzer birçok şirketle çalışırlar, bir uzmanın ilk defa karşılaştığı bir problem ile daha önce defalarca karşılaşmış olurlar. Bu yüzden şirketler sadece bordrolama işlerinizi yapmakla kalmaz, aynı zamanda herhangi bir sorun yaşadığınızda ya da yasal düzenlemeleri şirketiniz için nasıl yorumlayacağınızdan emin olamadığınız zamanlarda, doğru karar verebilmeniz için size rehberlik ederler.

Kısaca sıralamak gerekirse, teknik bordro hizmetlerini outsource etmek;

  • Maaş hesaplamalarından izin takiplerine, işe giriş işlemlerinden çıkış işlemlerine kadar tüm hizmetleri kapsadığı için insan kaynakları departmanına zaman kazandırır.
  • Maaşların gizliliğini garanti altına alır.
  • İstediğiniz zaman raporlama talep edebilirsiniz. 
  • Mevzuatlardaki en güncel gelişmelerin takip edildiğinden emin olursunuz.
  • Devamlılık sağlar. Bordrolama yapan personel de diğer her çalışan gibi izne ayrılabilir, rapor alabilir ya da işi bırakmaya karar verebilir ve bordro süreçlerinizin kesintiye uğraması ihtimali doğar. Bu hizmeti dışarıdan aldığınızda ise bordrolama süreçleriniz kesintiye uğramaz.
  • Tüm yasal sorumluluklarınızı aktarırsınız.
  • Yasal süreleri kaçırmazsınız, böylece ceza ödemek zorunda kalmazsınız. 

Teknik bordro süreçlerini outsource ettiğinizde, bordrolama işi ile ilgili tarafınıza ulaştırılan belgeleri onaylamak dışında yapmanız gereken hiçbir şey kalmaz. Bordro işini bir kenara bırakarak, şirketinizin gelişimine odaklanabilirsiniz.