Katma Değerli Hizmetler (VAS)

Katma Değerli Hizmetler (VAS) olarak da adlandırılan paketleme, etiketleme, ikincil paketleme, montaj, müşteriye özel uygulama ve tüm endüstri sektörlerinde satış öncesi faaliyetlerde hizmet vermektedir. Bu hizmetleri ile müşterilerinin maliyetlerini düşürmelerine, stok azaltmalarına ve taleple arzı daha iyi dengelemelerine destek olmaktadır.

JETLOG, bu sürecin yönetimini üstlenmek ile müşterilerinin kendi işlerine odaklanmasını sağlamış olur ve uzmanlık alanı olan Katma Değerli Hizmetler organizasyonundaki kabiliyeti ile müşterisinin verimliliğini arttırır. Katma Değerli Hizmetlerde ihtiyaç duyulan ve periyodik olmayan iş gücü esnekliğini sağlar.

JETLOG bu hizmetleri kendi tesislerinde verebildiği gibi, alt yüklenici olarak ana yüklenicinin işyerlerinde ya da ana işverenin işyerlerinde misafir olarak yerine getirebilmektedir.

JETLOG, üstlendiği Katma Değerli Hizmet projesinin fizibilitesini yapar ve müşteri talep ve beklentileri ile müşteri standartları doğrultusunda işin sürecini oluşturur:

bg-03
  • Hizmet çeşit ve tanımına göre hizmetin nasıl yönetileceğini tespit eder.
  • İş akış diyagramlarını hazırlar ve müşterinin onayına sunar.
  • Maliyet çalışması yapar ve müşteri ile paylaşır.
  • Gerekli ekip organizasyonunu yapar.
  • Ekipman kurulumunu yapar.
  • Hizmet sürecine başlar.

Hat Besleme, Malzeme ve Hammadde Depo Yönetimi

JETLOG, üretici firmaların üretim tesisinde; üretim planları doğrultusunda işlenecek ürün bileşenlerinin fiziksel ve sistemsel stok yönetimi ile üretim bantlarının bu malzemelerle iş akışını sürekli tutacak şekilde beslenmesi işini, süreç yönetimi konusundaki tecrübe ve süreç yönetimine bakışındaki hassasiyetle kesintisiz bir şekilde yerine getirmektedir.

Üretim bandına verilecek hammadde ve malzemenin, ürüne ait fiziksel ve sistemsel özelliklere göre eşleştirilmesi, verilerin bilgi sistemleri üzerinde doğrulanması, üretici ERP’sindeki ürün bilgilerinin sistem üzerinden alınarak etiket üzerinde birleştirilmesi ve geri beslemesini de içeren sürecin yönetimini üstlenir.

Oryantasyon

Organizasyonun oryantasyonunu yapar.

İzin ve Prosedür

Gerekli izin ve prosedürleri uygular.

Yer ve Ekipman Temini

Gerekli olan yer ve ekipman temini yoluna gider.

Hat Sonu Paketleme

JETLOG, üretici firmanın üretim tesisinde, banttan gelen bitmiş ürünün o ürüne ait paketleme malzemesi ile fiziksel ve sistemsel olarak eşleştirilmesi, paketlenmesi, verilerin bilgi sistemleri üzerinde doğrulanması, üretici ERP’sindeki ürün bilgilerinin sistem üzerinden alınarak etiket üzerinde birleştirilmesi ve geri beslemesini de içeren sürecin yönetimini üstlenir.

JETLOG, bu sürecin yönetimini üstlenmek ile müşterilerinin kendi işlerine odaklanmasını sağlar ve uzmanlık alanı olan paketleme organizasyonundaki kabiliyeti ile katma değer yaratır. Paketleme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ve periyodik olmayan iş gücü esnekliğini sağlar. Hat sonu işlemlerindeki uygulamalar prosedürlerle belirlenmiş olup çalışanlar alınan eğitimlerdeki hususların ve prosedürlerdeki talimatın uygulamasından sorumludur.