Teknik Bordro Danışmanlığı Hizmeti Bordro Outsourcing Hizmeti

Bordro yönetimi belki de şirketlerin insan kaynakları yönetimlerinin en hassas konularından biridir. Sık sık değişen yönetmelikler ve barındırdığı riskler nedeniyle bordro yönetimi konusunda şirketler dış kaynak kullanarak danışmanlık ve bordro outsourcing hizmetine yöneliyor.

Jetlog Bordro Hesaplama ve İnsan kaynakları Danışmanlık hizmeti alan firmalar, günümüz rekabet koşullarında operasyonel maliyetlerini azaltarak, maliyetlerini daha iyi kontrol edebiliyor ve sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebiliyorlar.

Jetlog’u tercih eden firmalar sadece bordro dış kaynak kullanımı hizmeti değil, bütünsel bir İnsan Kaynakları Danışmanlık hizmeti almaktadırlar.

Dış Kaynak Kullanımı / Bordrolama Hizmeti Tercih Eden Firmaların Başlıca Avantajları;

bg-03
 • Ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlıyor.
 • Süreçlerin kalitesi artıyor.
 • Şirketin sahip olmadığı uzmanlıkları dışarıdan sağlayarak kullanabiliyorlar.
 • Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebiliyorlar.
 • Riskleri minimize ederek, paylaşmış oluyorlar.

Bordro Dış Kaynak Kullanımı / Bordro Outsourcing Hizmetleri Nelerden Oluşuyor?

 • Yasal zorunluluklar ve firmaların işletme politikaları çerçevesinde ücret bordroları düzenlenerek, bordroloma hizmeti verilir, basılır ve çalışanlara dağıtılmak üzere toplu olarak firmalara gönderilir.
 • Ücret ödemelerinin yapılması için banka ücret listesi hazırlanır.
 • Muhasebe fişinin hazırlanması için ücret bordrolarına ilişkin gerekli bilgiler raporlanır.
 • Çalışanların SGK’ya girişleri Jetlog tarafından internet üzerinden yapılır.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatları Jetlog tarafından hesaplanarak ödemelere yansıtılır.
 • İşten çıkışlarda SGK’ya bildirim Jetlog tarafından bordro outsourcing hizmeti dahilinde internet üzerinden yapılır.
 • İşten çıkışlarda çalışana ait ilgili yılın "Kümülatif Vergi Matrahı”nı gösteren belge Jetlog tarafından hazırlanır.
 • Aylık SGK prim bildirgeleri Jetlog tarafından (e-bildirge) hazırlanır ve tahakkukları yapılır.
 • Aylık İşgücü Çizelgeleri hazırlanır ve Jetlog tarafından internet üzerinden yapılır.
 • "SGK Eksik Gün Bildirim Formları" hazırlanır ve imzalanmak üzere firmalara ulaştırılır.
 • Çalışanların asgari geçim indirimi hesapları yapılır, listelenir ve her ay sonunda ücret bordrolarına aktarılır.
 • Yıl sonunda karşılıklı ayrılmak üzere firmaların kıdem tazminatları yükü hesaplanır.
 • Çalışan bazında, masraf merkezi veya birim bazında ücret ve diğer ödenek bilgileri, avans, borç, icra kesintileri, net ödemeleri ve işveren payları dahil edilmiş maliyetleri gösteren listeler hazırlanır.
 • İnternet ortamında tüm özlük bilgileri yetki dahilinde görüntülenir.

Süreç Kalitesi

Süreçlerin kalitesi artar. Ayırmanız gereken zaman minimuma iner.

İşlevsellik

İşlevseldir, işlevselliğinize esneklik kazandırır. Zamandan tasarruf sağlar.

Tasarruf Dengesi

İç kaynaklarınızdan sağlanan tasarrufu diğer kullanım alanlarına yönlendirirsiniz.